GDPR

GDPR

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
по смисъла на чл. 13 от Общия регламент за личните данни